مرکز آموزشهای آزاد تخصصی دانشکده تجارت و مالیه

 

مرکز آموزشهای آزاد تخصصی دانشکده تجارت و مالیه با هدف ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه، بهره‌گیری از دانش تخصصی و حرفه‌ای اساتید دانشگاهی و صنعتی و تعامل و تبادل دانش و اطلاعات بین دانشگاهیان و صاحبان کسب‌وکارها راه‌اندازی شده است. از آنجا که ارتباط دو سویه بین دانشگاه و صنعت از اهداف اصلی تاسیس دانشکده است، این مرکز در تلاش است با برگزاری دوره‌های متنوع به دستیابی و نیل هر چه بیشتر به این هدف کمک نماید. طراحی دوره‌ها به شکل دقیق و متناسب با نیازها از طریق برگزاری جلسات منظم دوره‌ای، بحث و تبادل نظر با صاحبان کسب و کارها در بنگاهها و صنایع مختلف، بررسی نیازها و الویتهای آموزشی افراد و سازمانها صورت می‌گیرد. در برگزاری دوره‌ها سعی می‌شود تا از توانمندیها و ظرفیتهای آموزشی اعضای داخل سازمان حداکثر استفاده شود. این کار به انتقال دانش درون سازمانی و آموزش متناسب با نیازهای سازمانی کمک شایانی خواهد نمود. برنامه‌های آموزشی در قالب دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نظیردوره‌های ام بی ای و دی بی ای طراحی و اجرا می‌شوند. برای بنگاهها و صاحبان کسب و کارها این امکان وجود دارد تا در صورت تمایل دوره‌ها در محل سازمان مرتبط ارائه شوند. برخی از دوره‌های در حال اجرا به شرح زیر هستند:

  1. دوره‌های آموزش زبان تجاری در سطوح مختلف
  2. دوره تجارت مؤثر
  3. دوره شایستگیهای ارتباطی در کسب‌وکار بین‌الملل
  4. دوره‌های ام بی ای  و دی بی ای سرمایه گذاری خطرپذیر
  5. دوره‌های آموزشی حوزه بانکی برای کارکنان و مدیران بانکها

 

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره‌های در حال برگزاری و شاریط ثبت نام، به وبسایت تخصصی مرکز آموزشهای آزاد تخصصی به آدرس زیر مراجعه نمایید: