دانشکده تجارت و امور مالیه

خلاصه فعالیتها و برنامه های معاونت اجرایی اداری و مالی

 

حوزه اداری و مالی مهمترین بازوی اجرایی دانشکده بشمار می‌رود که با رسیدگی و هماهنگی بین درامد ها و هزینه‌های موجود سعی در بهتر اداره کردن دانشکده و تأمین نیازهای واحدهای مختلف دانشکده را برعهده دارد. در واقع رسیدگی به کلیه امور و مکاتبات و درخواستهای مالی دانشکده با این بخش می‌باشد. از زیر مجموعه‌های اصلی این معاونت می‌توان به دفتر معاونت روابط عمومی دبیرخانه امور عمومی و اداری پشتیبانی  اشاره کرد. این بخش با ایجاد هماهنگی مستمربین بخشهای مختلف از حیث مالی و اداری و تأمین نیازهای واحدها در این دو حوزه دانشکده را اداره می‌نماید. از وظایف این واحد مهم می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 1. نظارت و رسیدگی به کلیه امور مالی دانشکده اعم از امور دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان
 2. رسیدگی به اسناد مالی حسابداری و تائیید نهایی
 3. نظارت بر توسعه فضای دانشکده با تخصیص بودجه و پیگیری مواد مربوط به آن
 4. تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای دانشکده
 5. نظارت بر اجرای آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری و تخصیص بودجه به این امور در صورت لزوم نظارت و کمک به ارتقا کارکنان
 6. رسیدگی به امور عمرانی و تعمیرات در دانشکده و تخصیص بودجه در چهارچوب ضوابط و آئین نامه‌ها

امور دانشجویی و فرهنگی

حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشکده با ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط و همکاری مستمر با زیرمجموعه‌های گوناگون معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از قبیل اداره کل امور دانشجویی، اداره کل امور فرهنگی و فوق برنامه، اداره کل تربیت بدنی، اداره کل امور خوابگاه‌ها، مرکز بهداشت و مرکز مشاوره دانشگاه تلاش می‌کند دانشجویان را در بهره مندی از امکانات موجود در این عرصه یاری نماید. لذا دانشجویان می‌توانند با مراجعه به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده از خدمات متنوعی که در ذیل اجمالاً مورد اشاره قرار می‌گیرند استفاده نمایند

ثبت نام از دانشجویان متقاضی انواع وام‌های ارائه شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که عبارتند از:

1-  وام تحصیلی + وام شهریه دانشجویان نوبت دوم

2- وام ضروری

3- وام بیمه

4-وام ازدواج

5-وام ودیعه مسکن و وام اجاره بهای مسکن

5-پیگیری تقاضای آن دسته از دانشجویان شهرستانی که متقاضی سکونت در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه هستند

6-ثبت نام از دانشجویان متأهل جهت هماهنگی با اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه و اعطای خوابگاه متأهلی

7- برقراری ارتباط بین دانشجویانی که به هر دلیلی نیازمند دریافت اطلاعات مشاوره‌ای هستند با مرکز مشاوره دانشگاه

8- برقراری ارتباط بین دانشجویان ورزشکار  و اداره کل تربیت بدنی دانشگاه و مساعدت در راه اندازی تیم‌های ورزشی و برگزاری مسابقات

9-ایجاد ارتباط با مرکز بهداشت و درمان دانشگاه جهت پیگیری و انجام امور بهداشتی و درمانی و امور مربوط به بیمه خدمات درمانی دانشجویی

10-ایجاد ارتباط با اداره کل امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه و معرفی دانشجویان علاقمند جهت همکاری با این مرکز و کانون‌های علمی، فرهنگی مشغول به فعالیت در این اداره کل

11- برگزاری همایش‌ها، جشن‌ها و مسابقات فرهنگی دانشجویی همچون برنامه‌های نمایش و نقد فیلم، مسابقات کتابخوانی، جلسات سخنرانی و غیره

12-توزیع سهمیه‌های کمک آموزشی و رفاهی (در صورت دریافت از دانشگاه

13- پیگیری امور مربوط به اسکان دانشجویان در سفرهای علمی داخلی و انجام مکاتبات مربوطه

14- پیگیری امور مربوط به انجمن‌های علمی دانشجویان گروه‌های آموزشی دانشکده

 

برنامه ها :

 1. زیرساخت شبکه و سخت افزار جهت اتصال به سامانه های اداره کل
 2.  شناسایی منابع و امکانات اثر گذار بر معرفی هر چه بهتر دانشکده
 3.  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی دانشگده مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه‌های مربوط؛
 4.  برنامه‌ریزی برای حل مسائل و مشکلات عمده دانشکده در چارچوب سیاست‌ها و استراتژی‌ دانشگاه
 5. پیش ‌بینی و پیشنهاد منابع مورد نیاز و تلاش در ایجاد منابع درآمدی جدید
 6.  پشتیبانی تدارکاتی از واحدهای اجرایی و پیش بینی های به موقع برای تامین وسایل، تجهیزات ، مواد مورد نیاز و ...
 7.  بررسی گزارش واحدهای تابعه و تحلیل آن‌ها و تهیه راهکارهای اجرایی در خصوص برنامه‌های مورد نیاز و پشتیبانی
 8. نظارت دقیق و صحیح بر حسن اجرای امور جاری دانشکده اعم از نیروی انسانی، پشتیبانی و تدارکاتی
 9.  نظارت بر هزینه­کرد اعتبارات واحدهای دانشکده اعم از جاری و عمرانی و ارائه گزارش لازم به دانشگاه،
 10. برنامه ریزی برای  ارتقای بهره‌وری و افزایش کارایی نیروی انسانی با هماهنگی حوزه ستاد دانشگاه،
 11. تهیه و تنظیم  برنامه ارزشیابی پیشرفت کاری کارکنان، تجزیه وتحلیل نتایج ارزشیابی، و اطلاع رسانی به موقع به آنان،
 12. تجزیه و تحلیل روش‌های انجام کار به منظور کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی، نظارت بر عقد کلیه قراردادهای مرتبط با امور دانشکده با هماهنگی حوزه ستاد دانشگاه،
 13.  تعیین وضعیت موجود دانشکده از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب؛
 14. انجام تعمیرات اساسی به منظور احیا و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات موجود؛
 15.  تشکیل کمیته تدوین روش‌های اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت‌های دانشکده؛ 
 16. استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی به ریاست دانشکده و ستاد دانشگاه؛
 17. نظارت بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه به‌منظور تحقق بهتر اهداف پیش‌بینی‌شده؛
 18.  انجام سایر وظایف محوله از سوی رئیس دانشکده،