معاونت آموزشی

دانشکده تجارت و مالیه به منظور ارتقا و بهبود کیفیت در زمینه­های آموزشی، پژوهشی، مهارتی و مشاوره­ای مورد نیاز دانشجویان، بنگاه­های اقتصادی، دستگاه­های اجرایی کشور و ایجاد زمینه­های لازم جهت تولید و رشد دانش تجارت و مالیه از طریق انجام پژوهش­های تقاضا محور و با در نظر گرفتن اهداف ملی و کمک به صنایع از یک سو، و ترویج، اشاعه و نهادینه کردن تفکر و فرهنگ کارآفرینی در بین اساتید، دانشجویان، مدیران و فعالان اقتصادی از سوی دیگر، فعالیت خود را آغاز نموده است. از اهداف اصلی دانشکده ارائه آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین توسعه آموزش­های آزاد و تخصصی در حوزه تجارت و مالی می­باشد تا سواد اقتصادی، مالی و سرمایه­گذاری جامعه را ارتقا دهد. در تدوین آموزش­ها، تاکید بر مباحث کاربردی و به­روز، توسعه همکاری­های بین­المللی و گسترش آموزش مجازی می­باشد. معاونت آموزشی در راستای نیل به این هدف، برنامه­ریزی­های لازم در خصوص تشکیل گروه­های آموزشی، راه­اندازی رشته­های تحصیلی، تدوین برنامه تحصیلی، اجرا و نظارت بر آموزش­ها از طریق جلب مشارکت اساتید، دانشجویان و کارکنان را بر عهده دارد.