معرفی اعضای هیأت رئیسه دانشکده

 

 

  ریاست دانشکده  
دکتر هاشم آقازاده
دانشیار دانشکده مدیریت
haghazade[at]ut.ac.ir
تلفن محل کار : 02161117624
صفحه اطلاعات شخصی
 

 

 

  معاون آموزشی  
دکتر محمد شیخ علیشاهی
استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشکدگان فنی
m.alishahi[at]ut.ac.ir
صفحه اطلاعات شخصی
 

 

 

  معاون پژوهش و فناوری   
دکتر آصف کریمی
دانشیار دانشکده مدیریت و حسایداری
asef.karimi[at]ut.ac.ir
صفحه اطلاعات شخصی
 

 

 

  معاون اجرایی  
شیرمراد مرزبان  

 

 

  مدیریت آموزش‌های آزاد تخصصی  
دکتر روزا هندیجانی
استادیار دانشکده مدیریت
Roza.hendijani[at]ut.ac.ir
تلفن محل کار : 02161117711
صفحه اطلاعات شخصی