نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط صنعت با دانشگاه با حضور رئیس و اعضای هیات علمی دانشکده تجارت و مالیه

ارتباط صنعت با دانشگاه با حضور رئیس و اعضای هیات علمی دانشکده تجارت و مالیه


در راستای ارتباط صنعت با دانشگاه، جلسه ای با حضور دکتر اقازاده (رئیس دانشکده تجارت و مالیه) و دکتر خانی و دکتر طهماسبی (اعضای هیات علمی دانشکده تجارت و مالیه) جهت طراحی و تدوین رشته هایی از قبیل مدیریت حمل و نقل و ... در  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به میزبانی دکتر  محمدمهدی حیدری (رئیس مرکز تحقیقات) برگزار شد.