نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه فناوری های نوین تجارت و مالی

آزمایشگاه فناوری های نوین تجارت و مالی


دکتر رزا هندیجانی

دکتر سجاد خانی

مدیر آزمایشگاه، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران

مسئول امور هماهنگی هماهنگی آزمایشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران

 

 آزمایشگاه فناوری‌های نوین تجاری و مالی

همزمان با تاسیس دانشکده تجارت و مالیه به عنوان دانشکده نسل جدید و با تاکید بر رویکرد تقاضا محوری و پاسخگویی به بازار و صنعت، آزمایشگاه فناوری‌های نوین تجاری و مالی به عنوان یکی از مهمترین ارکان این دانشکده و به عنوان فضایی جهت ارتباط و تعامل بین صنعت  و دانشگاه تاسیس گردید  و به عنوان اولین آزمایشگاه با تمرکز بر حل مسائل و ارائه راهکار به سازمان‌ها در دو حوزه تجارت و مالی با رویکردهای نوین در تحلیل داده و تصمیم‌گیری داده-محور در کشور و در دانشگاه تهران به عنوان مرجعی برای سایر دانشگاه‌ها فعالیت خواهد نمود.

از ضرورت‌های تاسیس این آزمایشگاه می‌توان به مواردی از جمله کمک به تصمیم‌گیری داده‌محور، بررسی دیدگاه‌ مصرف‌کننده ایرانی، یافتن راهکارهای داده-محور برای حل مسائل و چالش‌های سازمانی، افزایش تعامل بین صنعت و دانشگاه اشاره نمود.

آزمایشگاه فناوری‌های نوین تجاری و مالی دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران، با بهره‌گیری از تجربیات آزمایشگاه‌های فعال در حوزه کسب و کار، تجارت، بازرگانی و مالی در دانشگاه‌های مختلف جهان، با رویکردی مبتنی بر کاربرد اصول علمی تاسیس شده است. این آزمایشگاه فرصتی طلایی برای دانشجویان، متخصصان، سازمان‌ها و ... فراهم نموده است تا بتوانند مهارت‌های خود را توسعه داده و تجربه عملی را در موضوعات مختلف تجارت و مالی کسب نمایند. سایر آزمایشگاه‌های همراستا با این آزمایشگاه در جهان به بررسی موضوعات مختلفی از جمله هوش مصنوعی، هوش تجاری، تحلیل رفتاری، تحلیل تجاری، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، داده‌کاوی و ... می‌پردازند.

هدف از راه‌اندازی آزمایشگاه فناوری‌های نوین تجارت و مالی فراهم آوردن یک محیط تحقیقاتی به روز و با تجهیزات مدرن آزمایشگاهی در حوزه‌های مختلف تجارت و مالی است. در این محیط متخصصان حوزه فناوری‌های نوین تجارت و مالی در تعامل با سازمان‌ها می‌توانند به پیدا کردن راهکارهای نوآورانه برای حل مسائل بنگاه‌ها بپردازند. روش‌های تحقیق آزمایشگاهی در حوزهای تجارت و مالی از نوع روش‌های تحلیل داده‌محور در کسب و کار هستند. این روش‌ها با جمع آوری داده‌های دسته اول با کیفیت و تحت شرایط مورد کنترل محقق امکان بررسی سناریوهای مختلف و تحلیل عمیق مسائل و موقعیت‌های تجاری و مالی را در سازمان‌ها فراهم می‌کنند و نیازمند تعامل و ارتباط تنگاتنگ بین متخصصان و تصمیم‌گیران سازمانی است. آزمایشگاه فناوری‌های تجارت و مالی بستری را فراهم می‌آورد تا تعامل و ارتباط دوسویه بین متخصصان تحلیل داده‌های نوین و فعالان در صنعت در راستای حل مسائل سازمان‌ها صورت گیرد. لذا از مهمترین اهداف آزمایشگاه، تجزیه تحلیل و ارائه راه حل، تشخیص و ریشه یابی مسائل، پیش‌بینی و گزارش‌دهی، آموزش، پژوهش و مشاوره به سازمان‌های مختلف است.

فایل ارکان آزمایشگاه