اخبار و اطلاعیه‌های عمومی

انتصاب معاون آموزشی دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران

انتصاب معاون آموزشی دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران


طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه تهران و به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده تجارت و مالیه، دکتر محمد شیخ علیشاهی (استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشکدگان فنی)  به عنوان معاون آموزشی دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران منصوب شد.

 

 

آدرس کوتاه :