نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی

آیین نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی


دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی به شرح فایل پیوست جهت مطالعه و استفاده اعضای هیئت علمی تقدیم می‌شود.

 

پیوست