نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس «صندوق رفاه دانشجویان» از دانشکده تجارت و مالیه

بازدید رئیس «صندوق رفاه دانشجویان» از دانشکده تجارت و مالیه


دکتر مسعود گنجی، رئیس «صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» صبح دوشنبه 24 بهمن­ ماه جاری ضمن بازدید از «دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران» با رئیس و معاونین این دانشکده در خصوص راه­ های تقویت و تجهیز این دانشکده نوپا گفتگو و تبادل­ نظر کرد؛ در این بازدید موافقت شد سالن غذاخوری دانشکده تجارت و مالیه با کمک صندوق رفاه دانشجویان، تجهیز و در اولین فرصت ممکن به بهره ­برداری برسد.