نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید علمی دانشجویان دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران از گمرک غرب تهران

بازدید علمی دانشجویان دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران از گمرک غرب تهران


گزارش بازدید علمی دانشجویان دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران از گمرک غرب تهران

روز یکشنبه  دی ماه 1401 سی و پنج نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر آصف کریمی، معاون پزوهشی دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران از بخش های گمرک غرب تهران بازدید کردند

در این بازید آقای قهرمانی، معاون فنی و آقای نبیان، جانشین معاون فنی و سایر مدیران بخش های مختلف خطوط واردات و صادرات گمرک غرب تهران نحوه گردش امور و مکانیزم های عملیات گمرکی را برای دانشجویان بازدید کننده تشریح کرده و به سوالات آنها پاسخ دادند

این بازدید علمی از ساعت 9 تا 15 به مدت شش ساعت برگزار شد که در خلال آن از بخش های درب خروج صادرات، درب خروج واردات، انبار و ... بازدید به عمل آمد.