نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه درسی بازنگری شده رشته‌ مدیریت امور گمرکی

برنامه درسی بازنگری شده رشته‌ مدیریت امور گمرکی


برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی رشته مدیریت امور گمرکی به پیوست فایل مصوب شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه جهت اطلاع ایفاد می گردد

قابل ذکر است که‌ دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به بعد این رشته تحصیلی مطابق با این برنامه درسی مجاز به انتخاب واحد می‌باشند.‌‌‌‌‌‌‌

دانلود فایل پیوست