اخبار و اطلاعیه‌های عمومی

برگزاری ششمین جلسه کمیسیون علوم مدیریت

برگزاری ششمین جلسه کمیسیون علوم مدیریت


ششمین جلسه کمیسیون علوم مدیریت در دانشکده "تجارت و بازرگانی" با حضور رئیس دانشکده تجارت و بازرگانی، رئیس دانشکدگان مدیریت و روئسای دانشکده های زیر مجموعه مورخ 1403/02/04 برگزار گردید.

در این جلسه نحوه تعامل دانشکده های مادر با پردیس های خودگردان و پردیس های تازه تاسیس علم و فناوری دانشگاه و امور جاری مربوطه مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

 

 

آدرس کوتاه :