نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر هاشم آقازاده دستیار معاون علمی رئیس جمهور شد.

دکتر هاشم آقازاده دستیار معاون علمی رئیس جمهور شد.


 

آقای دکتر هاشم آقازاده به عنوان «دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان رئیس جمهوری» منصوب شد.

 

دکتر روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور طی حکمی دکتر هاشم­آقازاده  را به عنوان دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است؛

نظر به مراتب شایستگی و تجارب، به موجب این حکم شمارا به عنوان «دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان رئیس جمهوری در حوزه اقتصاد دانش بنیان» منصوب می­نمایم با توجه به اهداف عالی این معاونت و لزوم برنامه‌ریزی و تحول در ارتقاء اقتصاد دانش بنیان کشور، ماموریت­های اصلی زیر از آن مجموعه انتظار می­ رود؛

برنامه‌ریزی و طراحی «امور توسعه سرمایه گذاری و تامین مالی» در ساختار رسمی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و برقراری ارتباط موثر با تمامی بخش ها و ستادهای تخصصی معاونت
تشکیل شورای عالی مشورتی متشکل از نخبگان مالی - اقتصادی بمنظور راهبری فعالیت‌های معاونت در حوزه اقتصاد دانش بنیان

تنوع بخشی و ابزارهای تامین مالی متناسب با نیازهای در حال رشد اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی

پیگیری هدایت منابع مالی موجود در اقتصاد کشور به سرمایه‌گذاری مولد در حوزه های دانش بنیان
توسعه ابزارهای تامین مالی مردمی در حوزه علم و فناوری در راستای تحقق منویات رهبر انقلاب در «اقتصاد از مردم برای مردم»

طراحی ساز و کار نظارت، راهبری، ارتقا بهره وری و توانمندسازی صندوق­های پژوهش و فناوری به عنوان بازیگران تخصصی نظام تامین مالی فناوری با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی.

پیگیری مجدانه و ارتقاء دستاورد های قبلی در حوزه ارزش گذاری دارایی های نامشهود و تسهیل ورود شرکت‌های دانش بنیان به بازار سرمایه.

تعامل موثر در شوراهای بالادستی از جمله شورای عالی اقتصاد و نیز کمیسیون اقتصاد دولت به منظور تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان

پیش­بینی و طراحی راهکارهای تامین مالی ویژه پروژه های پیشران معاونت با اثر گذاری در سطح ملی.

 

دکتر هاشم آقازاده دانش­آموخته مدیریت بازرگانی و دانشیار مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و رئیس «دانشکده تجارت و مالیه» دانشگاه تهران است و پیش از این به عنوان معاون اجرائی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران فعالیت داشت.