نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع اولین دوره آموزش DBA در دانشکده تجارت و مالیه

شروع اولین دوره آموزش DBA در دانشکده تجارت و مالیه


دانش پذیران متقاضی شرکت در اولین دوره آموزشی مدیریت کسب و کار با گرایش فناوری های مالی (Fintech DBA) دوشنبه 17 بهمن 1401 از طریق بررسی سوابق علمی - عملی و انجام مصاحبه حضوری توسط اعضای هیات علمی «دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران» مشخص و پذیرش شدند. این دوره از 20 بهمن ماه 1401 به مدت یک سال برگزار و به دانش پذیرانی که موفق به گذراندن دروس ارائه شده شوند؛ «گواهینامه معتبر» اعطاء خواهد شد.