نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرایند تصویب پروپزال مقطع کارشناسی ارشد

فرایند تصویب پروپزال مقطع کارشناسی ارشد


به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401 می رساند که مهلت ارسال پروپوزال ها تا روز 30 آذر 1402 می باشد. دانشجویان می توانند پس از هماهنگی با اساتید مورد تایید دانشکده (که لیست آن قبلا ارسال گردیده است) نسبت به تکمیل پروپوزال مطابق با فرمت اقدام نمایند. پس از امضای الکترونیکی پروپوزال توسط دانشجو و استاد راهنما، فایل پروپوزال تا روز ۳۰ آذر به ایمیل مدیر گروه سرکار خانم هندیجانی ارسال گردد (rosa.hendijani@gmail.com).

در صورتی که استاد راهنمای عضوی هیات علمی دانشگاه تهران باشد و اسم ایشان در لیست ارسالی نباشد، لازم است فرم تعیین استاد راهنما تکمیل و به آموزش دانشکده تحویل گردد و پس از تایید آموزش دانشکده، پروپوزال تهیه و ارسال گردد.