نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاری رئیس و عضو هیات علمی دانشکده تجارت و مالیه در جشنواره رساله دکتری سال

همکاری رئیس و عضو هیات علمی دانشکده تجارت و مالیه در جشنواره رساله دکتری سال


جشنواره رساله دکتری سال ویژه اکوسیستم صنایع مالی، بانکی، پرداخت و فناوری با همکاری:

۱. جناب آقای دکتر هاشم آقازاده- رئیس دانشکده تجارت و مالیه به عنوان هیات داوران

۲. جناب آقای دکتر داریوش طهماسبی- عضو هیات علمی دانشکده تجارت و مالیه 

 

بروشور به پیوست فایل جهت اطلاع ایفاد می گردد.

 

پیوست