نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری بازدید دانشجویان دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس)

گزارش تصویری بازدید دانشجویان دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس)


این اردوی یکروزه که چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402  از ساعت 10 تا 16 در محل پارک فناوری پردیس انجام شد 20 نفر از دانشجویان دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران از بخش های مختلف نمایشگاه به ویژه بخش های مالی و تجاری بازدید کردند.