اخبار و اطلاعیه‌های عمومی

بازگشت به صفحه کامل

مسئول راه‌اندازی دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران منصوب شد

مسئول راه‌اندازی دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران منصوب شد


طی حکمی از سوی دکتر مقیمی؛

مسئول راه‌اندازی دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران منصوب شد.

 

رئیس دانشگاه تهران در حکمی دکتر هاشم آقازاده دانشیار دانشگاه تهران را به عنوان مسئول راه‌اندازی دانشکده امور مالیاتی و تجارت بین‌الملل دانشگاه تهران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر سید محمد مقیمی در حکم انتصاب مسئول راه‌اندازی دانشکده امور مالیاتی و تجارت بین‌الملل دانشگاه تهران، آورده است: «انتظار می‌رود ضمن تعامل سازنده با کلیه ذی‌نفعان و همچنین بهره‌مندی از توان مدیران، اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان بر محور جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی، از طریق ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، شکل‌گیری گروه‌های آموزشی با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، ایجاد رشته‌های مورد نیاز کشور در زمینه امور مالیاتی، گمرک، بیمه، بانکداری و تجارت بین‌الملل با همکاری دانشکده‌های مرتبط، بویژه دانشکده‌های اقتصاد و مدیریت و همچنین تربیت نیروی متخصص در مقاطع مختلف تحصیلی را مورد اهتمام قرار دهید

راه‌اندازی سه دانشکده «حکمرانی»، «گردشگری» و «امور مالیاتی و تجارت بین‌الملل» در دانشگاه تهران به تصویب هیئت امنای دانشگاه رسیده است.

دکتر مقیمی، رئیس دانشگاه تهران پیش از این طی احکام جداگانه‌ای دکتر علی‌اصغر پورعزت استاد تمام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران را به عنوان مسئول راه‌اندازی دانشکده حکمرانی و دکتر داود حومینیان شریف‌آبادی عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی را به عنوان مسئول راه‌اندازی دانشکده گردشگری دانشگاه تهران منصوب کرده بود.

 

آدرس کوتاه :